BẠN ĐỌC VIẾT
Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về chia sẻ dữ liệu
Một trong những vướng mắc lớn nhất trong xây dựng Chính phủ điện tử là tình trạng cát cứ dữ liệu của các bộ, ngành địa phương. Trong khi đó, dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số chưa được Chính phủ ban hành.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang