80% Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Tính đến hết ngày 8.8, có 40/50 đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 80%. Trong số đó có 24 Đảng bộ quận, huyện, thị xã; 16 Đảng bộ khối, tổng công ty... trực thuộc Thành ủy. Hiện còn 10 Đảng bộ cấp trên cơ sở chưa tổ chức đại hội, dự kiến sẽ tổ chức xong trước ngày 18.8.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội từ ngày 1.8 đều đã thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá, các đại hội diễn ra thành công về mọi phương diện, thực hiện đầy đủ 4/4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, là kết tinh của trí tuệ tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, được đại hội thống nhất cao. Nhân sự cấp ủy khóa mới được thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm quy định về chính trị nội bộ. Về cơ bản, nhân sự được quy hoạch, phê duyệt đều trúng vào cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy.

H. Nhung