665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được xuất khẩu vào Trung Quốc 

Xem với cỡ chữ
Cục Xuất - Nhập khẩu, Bộ Công thương cho biết, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã công bố Danh sách gồm 665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, đến từ 40 tỉnh, thành phố của cả nước, được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường Trung Quốc.

Danh sách các doanh nghiệp này do cơ quan quản lý phía Việt Nam (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ NN - PTNT) phê duyệt và chủ động cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các doanh nghiệp nằm trong danh sách này cần phải cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng nêu rõ tên của 15 doanh nghiệp bị xóa tư cách xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 6.9.2019, hàng hóa của các doanh nghiệp này khi đến các cảng của Trung Quốc sẽ được yêu cầu trả về (tên 15 doanh nghiệp này do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cung cấp cho phía Trung Quốc, sau khi đã sàng lọc các doanh nghiệp không còn sản xuất, hoặc bị sáp nhập, hoặc bán cho doanh nghiệp cùng ngành. Tất cả các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc, phải đi kèm chứng thư an toàn thực phẩm và được xác nhận bởi cơ quan quản lý phía Việt Nam, các lô hàng không xuất trình được chứng thư an toàn thực phẩm sẽ không được phép thông quan.

Để hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc đạt được tăng trưởng bền vững trong thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện hiệu quả Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ NN - PTNT Việt Nam và Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm nghiệm và Kiểm dịch Trung Quốc (nay là Tổng cục Hải quan Trung Quốc) về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu.

MH