TP Hồ Chí Minh

318 doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ
Ngày 11.8, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh đã giải quyết cho 318 doanh nghiệp trên địa bàn được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền trên 391 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh, đây là những doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH vào các Quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Trong số này, nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đóng trên 2 tỷ đồng, có doanh nghiệp được tạm dừng đóng gần 6 tỷ đồng. 318 doanh nghiệp này có tổng số lao động trên 32,3 nghìn người, tập trung ở các lĩnh vực dệt may, giày da, vận tải, dịch vụ, thương mại du lịch, nhà hàng, khách sạn…

Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh dự kiến thành phố có khoảng 2.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 được tạm dừng đóng BHXH với số tiền khoảng 800 tỷ đồng. 

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã gửi dự thảo văn bản hướng dẫn các địa phương tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Theo đó, các doanh nghiệp đã được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, tiếp tục được tạm dừng đóng vào hai quỹ này đến hết tháng 12.2020. Doanh nghiệp nay mới bảo đảm đủ điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12.2020.

Về việc hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, dừng đóng Bảo hiểm xã hội, đến nay Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh đã xác nhận cho 34 nghìn lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động tại 1.900 doanh nghiệp. Những lao động này đã được các quận, huyện chi trả mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 3 tháng, tính từ ngày 1.4.2020.

H.Lan