2016 - cơ hội trở thành <i>điểm sáng </i> 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - Xuân Bính Thân 2016, Xuân chuyển giao, nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen, nếu tận dụng tốt thì đó là cơ hội nếu không tận dụng tốt thì cơ hội sẽ biến thành thách thức. Dự cảm về những điều tốt lành, nhiều đại biểu mong rằng chúng ta sẽ tận dụng được thời cơ, tranh thủ được cơ hội để trở thành điểm sáng trong con mắt bạn bè khu vực và trên thế giới, trở thành một đất nước an toàn, mến khách, vừa phát triển vững bền, vừa hội nhập sâu rộng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Việt Trường: bình tĩnh để đón nhận và hóa giải những thách thức thành thời cơ
 

Năm 2016 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ của Đảng cũng như QH, nhà nước. Đây là thời khắc hệ trọng của đất nước. Đặc biệt là việc nước ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII. Cùng với đó đến tháng 5.2016, sau khi bầu xong QH sẽ kiện toàn bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương.
 
Năm 2016 là năm có nhiều thuận lợi đối với sự phát triển của nước ta. Với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới được lựa chọn hết sức chặt chẽ qua quá trình chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, qua sự xem xét lựa chọn kỹ của các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII đã lựa chọn để trao gửi trách nhiệm của dân tộc. Tôi rất kỳ vọng ban lãnh đạo mới của Đảng sẽ là những nhân tố để tạo ra những bước đột phá và đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình về kinh tế, nhưng đồng thời phát huy được nội lực bên trong, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển.
 
Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, trong năm 2016 nước ta cũng đứng trước những thách thức không nhỏ. Đó là tình hình an ninh chính trị thế giới tiếp tục tác động sâu rộng đến tất cả các nước, trong đó có nước ta ... Cùng với đó là tình hình biển Đông luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến xung đột, đe dọa đến toàn bộ chủ quyền lãnh thổ trên biển của nước ta. Do đó, để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nước ta phải kiên định đường lối quốc phòng - an ninh là tự vệ, tự lực, tự cường, nhưng cùng với đó cũng phải hết sức tranh thủ sử dụng kênh đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh.
 
Nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới, chúng ta thấy rõ ràng tiềm năng lớn nhất của nước ta là tiềm năng con người, có bản lĩnh, ý chí độc lập tự chủ và lòng yêu nước rất mạnh mẽ. Việt Nam là đất nước nhỏ về diện tích nhưng tin thần dân tộc thì không nhỏ so với bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Là năm chuyển giao, có nhiều thách thức nên nước ta cần hết sức bình tĩnh để đón nhận và hóa giải những thách thức, nguy cơ thành thời cơ, từ đó phát huy được chính nội lực của dân tộc, những bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới đưa nước ta phát triển.
 
Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng: vừa phát triển, vừa hội nhập

Chúng ta vừa bước sang năm 2016, được đón nhận sự kiện rất lớn là sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, ngoài ra, chúng ta còn đón nhận sự kiện chính trị rất lớn như cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Với những sự kiện chính trị quan trọng như vậy đất nước chúng ta sẽ bước vào một thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn; đồng thời mang lại lợi ích nhiều hơn trong mỗi người dân.

Tôi cũng mong rằng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng trở thành điểm sáng trong con mắt bạn bè khu vực và trên thế giới, không những về giảm nghèo về một số chính sách trong xã hội mà còn về phát triển kinh tế nói chung; bên cạnh đó trở thành một đất nước an toàn, mến khách, để vừa phát triển vừa hội nhập.

 
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên: cơ hội rất nhiều nhưng thách thức cũng không ít
 
Năm 2016 có thể nói là năm có rất nhiều cơ hội đối với nền kinh tế nước ta. Chúng ta đã có một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương có hiệu lực, góp phần tạo ra một khả năng phát triển mới cho đội ngũ doanh nghiệp. Nhưng đồng thời, từ kết quả phát triển nền kinh tế - xã hội năm 2015 cũng đặt ra cho năm 2016 những thách thức rất lớn. Trước hết là vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết của QH đều chỉ rõ là tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng hay đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có ba trọng tâm là tái cơ cấu về các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu về doanh nghiệp Nhà nước và tái cơ cấu về đầu tư công.
 
Nói một cách thẳng thắn, năm 2015 chúng ta đã không đạt được kế hoạch đề ra. Hay nói một cách khác là chúng ta đặt ra mục tiêu nhưng không hoàn thành được. Điều này tiềm ẩn một nguy cơ hiển hiện tính độc lập tự chủ của nền kinh tế Việt Nam ngày càng yếu. Nguy cơ đã chứng minh vấn đề không phải vướng ở cơ chế chính sách mà vướng ở con người, chính yếu tố con người vướng làm quá trình tái cơ cấu khó khăn hơn, không nhìn thấy động lực của tái cơ cấu. Đấy là những tiểm ẩn để chúng ta thấy rằng có một sự việc xảy ra nếu tận dụng tốt thì đó là cơ hội, nhưng nếu không tận dụng tốt thì lại là thách thức. Trong một nền kinh tế phẳng như hiện nay cơ hội rất nhiều nhưng thách thức cũng không ít. Nếu năm 2016, chúng ta không tận dụng được tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là đoàn kết, trí tuệ, đổi mới thì nền kinh tế của đất nước sẽ gặp nhiều khó khăn.
 
ĐBQH Trương Minh Hoàng: mùa xuân mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen
 
Vận hội của đất nước và dân tộc trong năm 2016 là vấn đề khá lớn. QH đã biểu quyết thông qua định hướng phát triển năm 2016, cũng đã bấm nút để thông qua những chỉ tiêu định hướng. Đặc biệt, điểm nhấn đầu tiên trong năm 2016 là sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới (khóa XII), cũng như các ĐBQH với trách nhiệm của mình đối với đất nước, đối với dân tộc cần quan tâm đến các chiến lược, mục tiêu, hướng đi và đưa ra được các giải pháp, cũng như chỉ ra được những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua; từ đó nêu lên được những bài học sâu sắc nhất, làm thế nào để khi ban hành nghị quyết đại hội thì toàn thể đảng viên, cán bộ cũng như nhân dân hiểu và thấy đúng, trúng. Trên cơ sở đó, các hoạt động, định hướng sau này sẽ thuận lợi hơn.
 
Một mùa xuân mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen đang đến. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình thế giới, tình hình khu vực với chiều hướng hết sức khó lường, tác động rất lớn đến đất nước ta thì cần có những chủ trương đúng đắn, những quyết sách sáng tạo, đột phá để có thể chớp được thời cơ nhưng cũng hóa giải được thách thức để đưa đất nước cất cánh đi lên.

Lê Hoa - Nguyễn Thăng