Thái Bình

100% số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 10.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách hoạt động HĐND tỉnh Đàm Văn Vượng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng; các báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; xem xét, quyết định theo thẩm quyền những vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp...

Theo báo cáo tại kỳ họp: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, các ngành sản xuất, dịch vụ đã từng bước phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 25.419 tỷ đồng, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2019. 100% số xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động dịch vụ đã phục hồi, ổn định trở lại; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 13.591 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 xếp thứ 28 trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2018. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được khống chế…

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, 6 tháng cuối năm GRDP trên địa bàn tỉnh cần đạt mức tăng trưởng khoảng 14,8%, giá trị sản xuất cần đạt mức tăng trưởng trên 23%. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện về: Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách; văn hóa - xã hội; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã tạo niềm tin của Nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, thống nhất các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được nêu trong các báo cáo, nhất là 10 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 109-KL/TU, ngày 3.7.2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Có kế hoạch tổ chức thảo luận, báo cáo giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra; các vấn đề cử tri và Nhân dân đang quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn các giải pháp, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

THU HIỀN