​​​​​​​Phú Yên: Đề nghị báo cáo về kịch bản tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm báo cáo, giải trình tại Kỳ họp thứ 17. Theo đó, đối với lĩnh vực kinh tế, đề nghị quan tâm thông tin, báo cáo các vấn đề về xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và các giải pháp chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, là một trong 5 mũi đột phá về phát triển kinh tế; kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đề nghị báo cáo giải pháp cụ thể để gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đưa các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách sớm hoàn thành theo tiến độ đề ra...

MINH HIỀN