Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước 

Xem với cỡ chữ
Để có cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đang tiến hành nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phù hợp với quy hoạch tổng thể

Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh, định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 cùng các quy hoạch chuyên ngành liên quan. Ngoài ra, quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho các đô thị, đặc biệt là đô thị trung tâm và các khu công nghiệp, định hướng cho các khu vực dân cư đô thị tập trung nông thôn nhằm góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.

Phay ngăn triều, chống ngập tại quận Thủ Đức  Nguồn: ITN

Mục tiêu cụ thể của việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cũng nhằm lập quy hoạch chuyên biệt cho hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải đô thị trên toàn bộ khu vực đô thị TP Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên các quy hoạch được cập nhật tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, xác định các tuyến cống thoát nước chính, kênh rạch cần bổ sung và phát triển mới đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050; xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của hệ thống thoát nước mặt như tần suất mưa tính toán, cao độ mực nước triều, mực nước sông tính toán; xác định tổng nước thải, vị trí và quy mô công trình thoát nước thải. Song song với đó, việc điều chỉnh quy hoạch cũng sẽ nghiên cứu đánh giá khả năng và thời gian đáp ứng của hệ thống thoát nước cũ theo hiện trạng hệ thống thoát nước thải hiện nay, từ đó có lộ trình thay đổi hệ thống thu gom, thoát nước thải phù hợp với tốc độ đô thị hóa, biến đổi khí hậu phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh hệ thống thoát nước

 Quy hoạch thoát nước TP Hồ Chí Minh còn hướng đến phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa và nước thải từ khâu thu gom, chuyển tải đến xử lý cho từng khu vực; đồng thời, góp phần giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng tại đô thị trung tâm và các đô thị khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở quy hoạch, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tập trung rà soát, nghiên cứu và đề xuất để cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước, bảo đảm phù hợp với môi trường, cũng như biến đổi khí hậu; đồng thời ưu tiên đề xuất các dự án đầu tư xây dựng công trình đầu mối tiêu thoát nước chính, xử lý nước thải giai đoạn thực hiện quy hoạch đến năm 2030 và tiếp tục phát triển, mở rộng đến năm 2050.

TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiến hành cập nhật và điều chỉnh quy hoạch chuyên biệt về cao độ nền và hệ thống thoát nước mặt, điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải, gồm rà soát, đánh giá các quy hoạch thoát nước mặt đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Đánh giá hiện trạng địa hình, các điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn, các khu vực có biến đổi môi trường như lún, sụt, xói, lở… Đánh giá tổng hợp đất xây dựng đô thị cho từng khu vực đô thị bao gồm xác định các khu vực thuận lợi, không thuận lợi, hạn chế, khu vực cấm xây dựng. Đánh giá tổng hợp tình hình thoát nước và ngập úng đô thị. Xác định chỉ tiêu, thông số cơ bản của hệ thống thoát nước, các lưu vực thoát nước, mạng lưới thoát và nguồn tiếp nhận nước mặt, các giải pháp thoát nước và phòng chống thiên tai...

Đối với điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải đô thị, sẽ rà soát, đánh giá các quy hoạch thoát nước thải, dự án đầu tư xây dựng thoát nước thải đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Đồng thời, đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom và chuyển tải nước thải, trạm xử lý, nhà máy xử lý nước thải, khả năng tiêu thoát của hệ thống nước thải, tình hình ô nhiễm và diễn biến môi trường nước.

Cùng với đó, sẽ tiến hành xác định vị trí, quy mô các nhà máy xử lý nước thải, đánh giá môi trường chiến lược; lựa chọn hệ thống thu gom và công nghệ xử lý nước thải; xác định chỉ tiêu, thông số cơ bản của hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp. Xác định hệ thống thu gom và chuyển tải nước thải bao gồm khu vực áp dụng mạng lưới thoát nước thải chung, riêng, tự chảy, cách đấu nối từ hộ dân vào mạng lưới thoát nước thành phố…

Nguyễn Thúy