Nhịp cầu

Sâu sát, tâm huyết mới hoạt động hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, HĐND huyện U Minh, Cà Mau đã có những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trọng tâm đề ra của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Thanh Nhanh, đôi lúc, đôi nơi, vai trò và vị trí của HĐND, của đại biểu HĐND chưa được nhận thức đúng đắn, dẫn đến hoạt động hình thức, thụ động, điều này cần kiên quyết khắc phục. Vị trí, tiếng nói thực sự của HĐND chính là hiện thực đời sống sôi động, thể hiện qua từng lời nói, việc làm. Ở bình diện vĩ mô, HĐND phải là nơi ban hành những văn bản mang hơi thở thực tiễn, của quảng đại nhân dân. Năm 2017, HĐND huyện U Minh đã ban hành 6 nghị quyết trên các lĩnh vực KT - XH, là căn cứ quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương. Công tác tiếp dân được đặc biệt coi trọng. Năm 2017, gần như lần đầu tiên cử tri được tiếp cận lịch tiếp dân trên tất cả phương tiện truyền thông, nếu là việc cấp thiết, có thể thông qua phương tiện liên lạc cá nhân. Gần 30 lượt công dân đến cơ quan dân cử và hơn 10 lượt đơn yêu cầu, khiếu nại, cho thấy niềm tin của cử tri với HĐND đã được nâng lên rõ rệt.

Song song đó, công tác tổ chức TXCT đã được đổi mới toàn diện. Năm 2017, toàn huyện tổ chức được 32 cuộc tiếp xúc với gần 400 cử tri trên tất cả các lĩnh vực. Tại các buổi tiếp xúc, những vấn đề thuộc thẩm quyền từ huyện đến xã đều được giải trình hoặc cung cấp thông tin trực tiếp cho cử tri. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Thanh Nhanh cho biết: Khi tổ chức TXCT, chúng tôi luôn nghiên cứu những vấn đề nổi cộm, mối quan tâm của người dân ở từng nơi, qua đó phối hợp với các cơ quan thẩm quyền cử người đến dự để trả lời, giải đáp ngay tại hội nghị. Trước đây, có những việc rất rõ ràng, trách nhiệm giải trình và trả lời thuộc huyện, xã, nhưng vẫn cứ “đùn đẩy”, chậm trễ trả lời, thông tin đến người dân. Tuy nhiên, giờ đây, với sự tham gia của đại diện ngành chức năng liên quan, các vấn đề bức xúc thuộc thẩm quyền trả lời của địa phương sẽ được trao đổi trực tiếp và trên tinh thần cầu thị, bảo vệ quyền lợi cử tri.

Để phục vụ cử tri hiệu quả, hiệu lực hơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Thanh Nhanh đặc biệt nhấn mạnh vai trò, ý thức trách nhiệm của từng đại biểu HĐND. Chỉ có sâu sát, tâm huyết và gắn bó với người dân thì hoạt động HĐND mới hiệu quả, xây dựng được niềm tin của cử tri và nhân dân. 

Phạm Nguyên