Phú Yên: Quyết liệt có mặt bằng sạch giao nhà thầu thi công 

Xem với cỡ chữ
Khảo sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Đặc biệt, một số dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang chậm tiến độ thi công do các sở, ngành và địa phương chưa kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đoàn yêu cầu Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai, đặc biệt là về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp chặt hơn nữa với các địa phương cùng sở, ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành chủ trương chung, chây ỳ bàn giao mặt bằng, cần phối hợp với chính quyền địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp để có mặt bằng sạch giao nhà thầu thi công công trình đúng kế hoạch...