Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp triển khai Đề tài cấp bộ đặc biệt về Quốc hội

- 08/09/2023, 14:45 - Chia sẻ

Sáng 8.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ tịch Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Phiên họp thứ hai. 

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#