Hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh

- 22/09/2022, 19:31 - Chia sẻ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa nới room tín dụng cho khoảng hơn 10 ngân hàng với mức tăng từ 1% tới 4%. Trong đợt điều chỉnh room tín dụng lần này, mức tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống chỉ tương đương khoảng 2% và dư địa nới thêm room tín dụng vẫn còn 2,1%. Theo các chuyên gia, đây là chương trình hỗ trợ thiết thực cho người cần vốn; phục hồi sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ khuyến khích các tổ chức tín dụng nâng cao khả năng quản trị kinh doanh, an toàn hoạt động, góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng.

 
Nguyễn Thăng - Nhật Khánh
#