Quảng Trị: Điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 

Xem với cỡ chữ

Tại Phiên họp thứ 52 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đề xuất của Hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất. Đồng thời, nghe báo cáo một số công việc liên quan đến công tác bầu cử như: Công tác hướng dẫn nghiệp vụ; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm ngân sách; điều chỉnh tổ bầu cử… Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thông qua nội dung dự kiến và thời gian Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh. Kỳ họp dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng doanh trại đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn các địa phương; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Tân Vĩnh...

HOÀNG MAI