Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng gặp mặt các đại biểu tiêu biểu người dân tộc thiểu số