Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm trong trường học

- Chủ Nhật, 06/12/2020, 03:56 - Chia sẻ

Sở GD - ĐT vừa yêu cầu các Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường học trực thuộc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm. Theo đó, yêu cầu các đơn vị, trường học kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong trường học; lưu mẫu thực phẩm theo quy định...

Nguyên Khôi (Huỳnh Phi Long)