Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XV

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại 

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu chỉ đạo của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG tại Kỳ họp

Qua nghe các báo cáo tại kỳ họp cùng với việc theo dõi chung hoạt động của Hà Nội, tôi rất ấn tượng và vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô. Năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, HĐND, UBND và sự vào cuộc, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện. Đó là 20/20 chỉ tiêu phát triển đạt mức đặt ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây... Đặc biệt, một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về đích trước 2 năm, như: Thu hút đầu tư nước ngoài, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là về xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.


Ảnh: Quang Khánh

Trong những thành tích chung của TP Hà Nội, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND. Năm 2018, hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục được đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Những đổi mới, hiệu quả trong hoạt động của HĐND đã có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận. Những kinh nghiệm quý của HĐND TP Hà Nội đã được các cơ quan của QH, HĐND các tỉnh, thành phố nghiên cứu học tập, tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thay mặt UBTVQH, tôi trân trọng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực mà Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua.

TP Hà Nội đã bước qua năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 với nhiều thành công, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Tôi đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn, tạo đột phá mới và thắng lợi rực rỡ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi tán thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong năm 2019 mà thành phố đã xác định nhằm góp phần thảo luận, quyết định của HĐND TP Hà Nội. Với trách nhiệm của UBTVQH, được phối hợp cùng tổ chức thực hiện Nghị quyết của QH, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, tôi trân trọng đề nghị thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, cần tiếp tục nâng cao nhận thức chung Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc. Do vậy, mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trước những vấn đề còn yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong các báo cáo và phát biểu của các đại biểu HĐND; có giải pháp quyết liệt, xử lý mọi mặt phải thận trọng nhưng cũng cần linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô; gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô, tiến tới xem xét, thực hiện Đề án chính quyền đô thị. Đối với những vấn đề liên quan tới thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, TP Hà Nội sớm tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của Thủ đô.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà, vô cảm trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, giảm triệt để thời gian và những chi phí không hợp lý, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm những quy định, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ hiệu quả của mỗi tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng đất đai; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, đường thông, hè thoáng, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện giao thông hợp lý; thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường ngay từ cộng đồng dân cư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, khu công nghiệp, làng nghề...

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND thành phố, đặc biệt là chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường công tác TXCT, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND. Quan tâm tới việc chọn nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiến tới chuẩn bị quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Thường trực HĐND thành phố cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của QH trong thực hiện TXCT, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật, công tác giám sát và các hội nghị chuyên đề nâng cao kỹ năng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương.

Chú trọng công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, bảo đảm các hoạt động chung của thành phố và hoạt động của HĐND ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả trên cơ sở từng cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố...

Thứ tư, về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Tại kỳ họp này, đề nghị HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Chính trị, của UBTVQH và Thành ủy Hà Nội để đánh giá công tâm, khách quan việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ của các đồng chí được HĐND thành phố bầu. Đề nghị đại biểu HĐND thành phố thực hiện quyền giám sát của mình một cách công tâm, khách quan và xây dựng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ vừa là sự động viên, khích lệ những ưu điểm, trách nhiệm đối với công việc; vừa là sự nhắc nhở đối với những tồn tại, hạn chế để người được HĐND bầu kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết HĐND thành phố.

Kỳ họp này của HĐND TP Hà Nội là kỳ họp quan trọng, là dịp để TP Hà Nội sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Với tấm lòng yêu quý đồng bào, đồng chí TP Hà Nội, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng Hà Nội thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với Thủ đô Anh hùng, ngàn năm văn hiến.

Quang Khánh lược ghi