Thừa Thiên Huế: Sẽ giám sát công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. Theo đó, về giám sát tại các kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy định tại Điều 59, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và các kỳ họp chuyên đề của năm 2021 thông qua hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Duy trì và tăng cường xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ kọp theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, được đông đảo cử tri quan tâm. Giám sát quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các quy định của pháp luật. Về giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh sẽ giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

HÀ VĂN