Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Tiền Giang 

Xem với cỡ chữ
Sáng 9.7, HĐND tỉnh Tiền Giang đã khai mạc Kỳ họp thứ 9, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh vui mừng cho biết, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; xem xét, thông qua 22 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình; tiến hành chất vấn; xem xét các báo cáo của các cơ quan hữu quan; công tác nhân sự… Nhiều nội dung của kỳ họp được truyền hình trực tiếp.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Với tinh thần tiếp tục đổi mới hoạt động, thời gian qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khẳng định, Thường trực, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tích cực phối hợp, chuẩn bị các nội dung của kỳ họp, bảo đảm trình tự, thủ tục, hoàn thành các nội dung như dự kiến chương trình kỳ họp. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, quyết định sáng suốt,  góp phần để kỳ họp thành công. Trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, các tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Tăng tưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khá, tăng 7,07% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tăng cao, đạt 6.172 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ); quy mô kinh tế được mở rộng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị phát triển theo hướng hiện đại gắn với bảo tồn nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

HĐND đóng góp quan trọng vào thành tựu đạt được

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Tiền Giang 6 tháng đầu năm. Nhấn mạnh những thành tựu đạt được có một phần đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch QH ghi nhận, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ; đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. “HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang đã đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và các Nghị quyết của cấp ủy”, Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch QH, cần phân tích, đánh giá một cách sâu sắc và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng vừa qua, đề ra các giải pháp phù hợp; chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo, đặt ra nhiều nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền, trong đó có HĐND tỉnh, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, nỗ lực sáng tạo trong tổ chức và hoạt động. HĐND, Thường trực HĐND cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách. Việc quyết định các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cần bám sát đặc điểm, điều kiện đặc thù, trên cơ sở xác định đúng lợi thế so sánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với địa phương, bảo đảm tính khả thi.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Tiền Giang

Để bảo đảm các chủ trương, chính sách của HĐND tỉnh phát huy được hiệu quả, Phó Chủ tịch QH gợi mở, cần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng; tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thu hút đầu tư, cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII; hoàn thành đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương trong năm 2019. Xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện vị trí xếp hang chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND tỉnh, có những nghị quyết mang tính lâu dài, phù hợp thực tiễn, có ý nghĩa tác động sâu rộng đến đời sống xã hội; tăng cường công tác TXCT, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND và đại biểu HĐND, công tác chuẩn bị nội dung, tiến hành kỳ họp, xây dựng và thông qua các nghị quyết; triển khai nghị quyết của HĐND; đôn đốc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tin và ảnh: LÊ HỮU NAM