Khai mạc Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XII 

Xem với cỡ chữ
Sáng 12/12, tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XII đã khai mạc Kỳ họp thứ Năm.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã điểm lại những vấn đề quan trọng về tình hình phát triển KT- XH của tỉnh năm 2012, những nội dung chính được HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong Kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, Kỳ họp lần này của HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển KT- XH của địa phương. Chủ tịch Vũ Hồng Bắc đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận kỹ để có những ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng sự phát triển KT- XH của tỉnh và lòng mong mỏi của cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2012 tại Kỳ họp của tỉnh nêu rõ, năm 2012, những khó khăn và thách thức đều lớn hơn dự báo, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhất là việc việc phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hàng tồn kho và tiêu thụ chậm, mặt bằng lãi suất tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao… Tuy vậy, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh tiếp tục được cải thiện. Tổng sản phẩm GDP đạt 29.508 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 20,97%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 41,25%, khu vực dịch vụ chiếm 37,77%.

Trong số 16 chỉ tiêu kế hoạch KT- XH chủ yếu có 10 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt thấp hơn mục tiêu kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh ước đạt 13.733 tỷ đồng, bằng 89,2% kế hoạch cả năm, tăng 7,2% so với năm 2011. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm 2012 ước đạt 2.775,5 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2011. Tổng vốn đầu tư từ tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh ước đạt 17.187 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh trật tự được bảo đảm. Mặc dù tình hình KT- XH trong năm đạt được nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn 1 số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch như: mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,2%, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 7,3%; tỷ suất sinh thô còn ở mức cao, khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; tai nạn giao thông đã giảm nhưng vẫn ở mức cao… HĐND tỉnh nhấn mạnh, tuy một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch, song những kết quả đạt được năm 2012 rất có ý nghĩa, là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2013 được tỉnh xác định là năm tập trung tháo gỡ khó khăn về kinh tế trong tỉnh; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, tăng trưởng các ngành công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách cao hơn năm 2012; bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trước hết là hạ tầng giao thông; huy động các nguồn lực xã hội tổ chức thành công Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai. Các chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh đặt ra là: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 9%; tỷ suất sinh thô trong năm giảm 0,1‰; tạo việc làm mới cho 16.000 lao động; ổn định tỷ lệ che phủ rừng là 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12,5% (giảm 2,1% so với năm 2012); bảo đảm an ninh trật tự xã hội và công tác quân sự địa phương và hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra…

Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XII sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12- 15/12. Tại Kỳ họp lần này, bên cạnh việc cho ý kiến đối với các báo cáo thường kỳ như: báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2012, phương hướng và nhiệm vụ năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên; báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012, nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2012; báo cáo về khung giá đất năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên; báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; báo cáo về tình hình sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2012… các đại biểu còn cho ý kiến đối với nhiều báo cáo chuyên đề như: báo cáo về điều chỉnh, bổ sung quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 – 2015, bổ sung quyết toán ngân sách năm 2011; báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh (thời điểm báo cáo từ 1/11/2011 đến 31/10/2012), nhiệm vụ giải pháp năm 2013; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, tiếp thu giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Khoá XII; báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên; báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2012, nhiệm vụ năm 2013…

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thái Nguyên dự kiến thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2012, phương hướng và nhiệm vụ năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2013; Nghị quyết về kế hoach sử dụng đất năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên.

Phạm Liên