Hải Phòng: Đình chỉ một số tuyến vận tải hành khách 

Xem với cỡ chữ
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực nội đô, mới đây Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng chính thức đình chỉ một số tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Quyết định số 1461/QĐ-SGTVT nêu rõ: Đình chỉ 60 chuyến thuộc 16 đơn vị do không thực hiện đúng biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận. Thời hạn đình chỉ từ ngày 1.11 đến ngày 30.11.2018.

Các đơn vị bị đình chỉ gồm: Hợp tác xã vận tải Thắng Lợi, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Quý Ngọc, Công ty TNHH Thương mại vận tải Hà Nhật Minh, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thanh Sang, Công ty TNHH Thịnh Hưng, Hợp tác xã vận tải Trung Dũng, Công ty TNHH An Minh,  Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh, Công ty TNHH 25-10, Công ty cổ phần vận tải Thủy Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại vận tải Phú Hưng, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Ka Long, Hợp tác xã vận tải ô tô Gia Khánh, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Sơn Hà, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Nam Thái và Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân.


Ảnh minh họa  (Nguồn: ITN)

Quyết định đình chỉ của Sở Giao thông Vận tải khẳng định sự quyết liệt của UBND TP Hải Phòng trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng tới mục tiêu an toàn giao thông cho người dân thành phố.

Đối với các đơn vị bị đình chỉ khai thác một số tuyến vận tải hành khách, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng yêu cầu giao nộp phù hiệu của phương tiện về Sở Giao thông Vận tải chậm nhất 7 ngày kể từ ngày 1.11. Các phương tiện bị thu hồi phù hiệu không được hoạt động kinh doanh vận tải trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày giao nộp. 

Đối với các đơn vị vận tải đã vi phạm mà vẫn tiếp tục vi phạm, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng sẽ ra thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô và yêu cầu bến xe khách Thượng Lý (số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) từ chối phục vụ các đơn vị vận tải khai thác vào giờ (nốt) nêu trên. Bến xe hai đầu tuyến không làm thủ tục cho xe ra, vào bến xe đối với các giờ (nốt) xe thuộc diện đình chỉ khai thác.  Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận điều hành vận tải; điều chỉnh lại phương án kinh doanh cho phù hợp và sớm báo cáo Sở kết quả xử lý vụ việc.

Trang Lê