DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 15:24 | 18/06/2019 (GMT+7)
.
Bắc Giang
23:40 12/06/2018
Thực hiện giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong đầu tư, xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2018, ngày 12.6, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã làm việc với UBND tỉnh.
22:50 10/06/2018
Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về phân tích chính sách dành cho đại biểu dân cử; kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của chính sách; kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát hoạt động tư pháp của cơ quan dân cử và các bài tập thực hành.
22:50 10/06/2018
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại Sở VH, TT - DL. Theo báo cáo, hàng năm Sở đã phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành kiểm tra thiết chế văn hóa cơ sở, văn hóa phẩm độc hại; tăng cường đưa văn hóa thông tin về cơ sở; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, cổ động, biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phát hành ấn phẩm quảng bá về du lịch Cao Bằng. Công tác bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm, toàn tỉnh có 214 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 90 di tích được xếp hạng...
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang