DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.
23:33 11/01/2018
Khảo sát kết quả cung ứng, thanh toán xi măng và đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017 của HĐND tỉnh tại huyện Yên Thế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận: Đến hết tháng 12.2017, toàn huyện đã cứng hóa được 1,903km đường giao thông nông thôn, với khối lượng xi măng đã nhận được 661,55 tấn; tổng số kinh phí đã thanh toán cho nhà cung ứng 457,3 triệu đồng...
23:33 11/01/2018
Đại biểu HĐND 3 cấp đã TXCT xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới để báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm.
23:33 11/01/2018
Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng khác thuộc chương trình xây dựng NTM tại huyện Hàm Yên.
23:33 11/01/2018
Đoàn ĐBQH tỉnh vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.
23:08 09/01/2018
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang