DIỄN ĐÀN ĐBND » Hoạt động HĐND và ĐBQH
Cập nhật 23:46 | 20/07/2018 (GMT+7)
.
H. thông nông, Cao Bằng:
22:14 10/09/2017
Thường trực HĐND huyện đã giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2015 đến tháng 6.2017 tại các xã Lương Can và Cần Yên.
23:13 09/09/2017
Thường trực HĐND TP đã giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan QLNN và đơn vị sự nghiệp công lập tại Phòng Nội vụ TP.
23:13 09/09/2017
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 13 để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 759/2014 của UBTVQH quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của QH, ĐBQH, HĐND và đại biểu HĐND các cấp.
23:13 09/09/2017
Tiếp tục khảo sát thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Đức Huệ.
23:13 09/09/2017
Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12.7.2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang