XÃ HỘI » Quản lý
Cập nhật 19:49 | 22/10/2019 (GMT+7)
.
11:40 21/10/2018
Chỉ có những loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được nằm trong danh mục thuốc BVTV Việt Nam mới được phép kinh doanh, sản xuất và sử dụng. Vì những quy định như vậy, thời gian qua việc quản lý, sản xuất thuốc BVTV có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Căn cứ trên các đánh giá đã được nghiên cứu, những thành quả trên đã thể hiện quyết tâm lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với công tác quản lý, sản xuất thuốc BVTV.
18:41 19/10/2018
Hiện nay trên thế giới xu hướng chính trong ngành BVTV là khuyến khích quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và thực hành nông nghiệp tốt (GAP), trong đó phải bao gồm việc sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm và an toàn. Để làm được việc này, tất cả các bộ phận liên quan phải được tập huấn, được cung cấp các giải pháp BVTV chất lượng cao, được điều chỉnh bởi một hành lang pháp lý và chính sách thích hợp nhằm khuyến khích áp dụng mô hình IPM, đảm bảo các thuốc BVTV mới được đăng ký, lưu hành.
00:33 19/10/2018
Khi sử dụng thuốc BVTV đến ngưỡng mà chúng ta không thể không dùng thì chúng ta phải cân nhắc để sử dụng sao cho bảo đảm an toàn, hiệu quả. Bởi thực tế có hiện tượng “nghiện thuốc”, “nghiện phân bón”, mà sử dụng thuốc nhiều, lạm dụng thì gây nên kháng thuốc, dẫn đến không có thuốc thay thế…
21:32 18/10/2018
Mục tiêu của chúng ta là sử dụng hay quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) làm sao hiệu quả, với tiêu chí rõ ràng trong cả chiến lược phát triển chung là phải hướng tới nền nông nghiệp phát triển sạch và bền vững.
00:47 18/10/2018
Vấn đề an toàn thực phẩm và rào cản thương mại về dư lượng thuốc BVTV là thách thức lớn đang đặt ra. Nhiều hàng nông sản cũng được yêu cầu dư lượng rất thấp. Từ những thách thức đó, việc sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh các hệ thống văn bản, quy luật rất cần thiết.
Đổi mới, hoàn thiện chính sách quản lý đất đai
08:42 07/10/2018
Trong nỗ lực quyết liệt đẩy nhanh cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng với nỗ lực tạo ra những bước đột phá về cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những Bộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực và mang tính đột phá.
08:40 07/10/2018
Chính sách về đất đai ngày càng được đổi mới, hoàn thiện, đã giúp cho công tác quản lý có nhiều bước tiến mới trong việc tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Những chủ trương chính sách đúng đắn đã góp phần quan trọng giải phóng nguồn lực đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế; bảo đảm được an ninh lương thực; góp phần xóa đói giảm nghèo.
08:37 07/10/2018
Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản có vị thế nhất định trên thế giới, song nông sản của Việt Nam chủ yếu được nuôi trồng, canh tác theo mùa vụ, sản xuất vẫn phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên. Một trong những bất cập lớn nhất hiện nay, kìm hãm sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là chính sách đất đai chưa theo sát thực tiễn. Do đó, việc rà soát quy hoạch không gian, chi tiết việc sử dụng đất đai trên phạm vi toàn quốc cần làm thường xuyên và liên tục. Về chính sách, cần bảo đảm sự công bằng trong thu hồi đất.
19:49 04/10/2018
Đó là một trong những đề xuất được đưa ra tại hội nghị tổng kết giai đoạn thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế do Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính phối hợp tổ chức ngày 4.10 tại Hà Nội.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang