CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 08:54 | 10/12/2019 (GMT+7)
.
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5.6

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững

08:09 | 05/06/2019
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5.6), Báo Đại biểu Nhân dân xin lược ghi một số nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về định hướng, giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tại lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Hiện nay, trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng như việc khai thác, sử dụng quá mức, thiếu bền vững tài nguyên biển gây ra. Các vùng biển của trái đất đang bị đe doạ hơn bao giờ hết, với nạn ô nhiễm, đánh bắt quá mức, và những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; suy giảm đa dạng sinh học, xâm nhập mặn, cạn kiệt tài nguyên biển, xói lở và xâm thực biển đang đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế, sức khỏe và sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân, nhất là các nhóm yếu thế, đặc biệt là đối với Việt Nam của chúng ta.  


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về biến đổi khí hậu tại TP Bạc Liêu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, từ thực tế trên đòi hỏi tất cả chúng ta phải nỗ lực có các giải pháp tổng thể để giải quyết những thách thức đã và đang đe dọa đến sự sống còn trái đất và của chính chúng ta. Tại Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung Đảng Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kêu gọi tất cả hãy cùng nhau tăng cường nhận thức và quyết tâm hành động vì môi trường biển, đảo. Chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, đoàn kết, thống nhất ý chí và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và lợi ích quốc gia trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ứng phó kịp thời hiệu quả trong mọi tình huống để giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia.

Hai là, triển khai thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ sẽ sớm ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện để các ban, bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện có hiệu quả.

Ba là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm bám sát thực tế và theo kịp tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bốn là, rà soát, bổ sung và xây dựng mới đồng bộ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển, đảo theo hướng quản lý tổng hợp, phù hợp với hệ sinh thái biển, bảo đảm sự gắn kết hài hoà, đồng bộ giữa bảo tồn và phát triển các vùng đất liền, vùng ven bờ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Trên cơ sở đó, huy động các nguồn lực (vốn, khoa học công nghệ, nhân lực…) để khai thác có hiệu quả, bền vững các tiềm năng, lợi thế từ biển cho phát triển kinh tế (thủy sản, du lịch, năng lượng…) gắn với bảo vệ chủ quyền, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên các vùng biển - đảo.

Năm là, từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển - đảo, bảo vệ môi trường. Khuyến khích doanh nghiệp, người dân sản xuất và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Sáu là, tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực quốc tế nhằm bảo đảm khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, giải quyết những vấn đề trên biển có liên quan, góp phần duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới. 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương có biển phải thường xuyên quan tâm, có các giải pháp tổng thể để hỗ trợ các điều kiện cần thiết để bảo đảm sinh kế cho nhân dân vùng biển đảo, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo. Các bộ, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về ngư dân, ngư trường, ngư nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bám biển, phát triển bền vững kinh tế biển.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường LÊ HỒNG TỊNH: Làm rõ định nghĩa về chất thải, coi chất thải là tài nguyên

Qua thực tiễn triển khai thực hiện Luật BVMT cho thấy các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cơ bản phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm Luật Bảo vệ môi trường phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn cho bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Cụ thể, hiện nay quan điểm chất thải thông thường, các quy định về xử lý chất thải còn bất cập, có nhiều ý kiến khác nhau, chưa quy định rõ đối với từng loại chất thải theo tính chất, phương pháp xử lý khác nhau để nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải. Do đó, để khắc phục những vướng mắc này, Luật BVMT(sửa đổi) cần thiết phải bổ sung, làm rõ thêm các định nghĩa về chất thải, coi chất thải là tài nguyên; quy định về quản lý khí thải, tái chế, tái sử dụng…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang MA THỊ THÚY: Ưu tiên đầu tư các dự án môi trường khu vực nông thôn miền núi

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, không để phát sinh các điểm “nóng” có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp ở các thành phố lớn có nhiều chuyển biến căn bản, đã dần chuyển từ đối phó sang ý thức tự giác. Tuy nhiên, tình trạng môi trường ở nhiều vùng nông thôn, nhất là khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa, miền núi còn rất khó khăn, hầu hết rác thải được thải trực tiếp ra ao, hồ, sông, suối, ruộng đồng hoặc tập trung tại các bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực này cần rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên HOÀNG VĂN HÙNG: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý môi trường


Hiện nay, vấn đề môi trường được cử tri và người dân hết sức quan tâm. Nhiều năm trở lại đây, đất nước ta đang trên đà phát triển một cách toàn diện. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề được hình thành trên khắp các tỉnh, thành phố đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó, vấn đề xử lý môi trường đang được cử tri và người dân lo lắng. Bởi, nếu chúng ta không thực hiện tốt vấn đề này thì hậu quả người dân sẽ phải sống trong môi trường thiếu không khí trong sạch, thiếu nước sạch và sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Đối với những vùng đã bị ô nhiễm, người dân có thể bị viêm họng, đau mắt, cuộc sống của họ gần như sẽ bị đảo lộn. Do đó, việc hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến môi trường là hết sức cần thiết và sớm triển khai thực hiện, để làm sao đó có khuôn khổ pháp lý tác động tích cực đến đời sống nhân dân, gắn với phát triển kinh tế là gắn với xã hội. Nếu kinh tế phát triển tốt nhưng vấn đề xã hội giải quyết không tốt thì hệ lụy để lại không những cho con cháu chúng ta mà mãi đời sau chịu ảnh hưởng, nhất là vấn đề xử lý môi trường.

CÁT THÀNH - TRỌNG HIẾU thực hiện

Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
CHÍ TUẤN lược ghi
Xem tin theo ngày:
KHOA HỌC
08:12 21/10/2019
Cùng với xu hướng chuyển dịch năng lượng tái tạo trên thế giới và những ưu thế vốn của mình, thời gian qua, hàng loạt dự án năng lượng tái tạo đã được đầu tư nhanh chóng vào Việt Nam, cung cấp lượng điện năng không nhỏ cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh vướng mắc khi lưới điện tiếp nhận nguồn công suất trên không thể theo kịp tốc độ phát triển quá nhanh của những dự án này.
Quay trở lại đầu trang