CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 14:56 | 19/04/2019 (GMT+7)
.

Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”

18:07 | 31/10/2018
Sáng ngày 31.10, tại Trụ sở Hội nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Chủ trì hội thảo có: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; ông Đào Việt Ánh, Tổng Thư ký Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Nhà báo Quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện Hội Nhà báo Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; cùng lãnh đạo các cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, các cấp Hội Nhà báo và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến dự, đưa tin.


Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn là đề tài phong phú, đa dạng để báo chí sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách về bảo hiểm xã hội, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chủ đề của hội thảo vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí và công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nước ta hiện nay.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa những người làm báo và những người làm công tác bảo hiểm xã hội, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cổ vũ, động viên nhân dân và người lao động tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định, trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định chiến lược trọng tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình, thủ tục tham gia bảo hiểm để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ đồng thời giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục, giao dịch của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, những chủ trương mới tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là một bước tiến quan trọng, đưa chính sách bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức và thông điệp truyền thông, bám sát các nội dung chủ đạo của Nghị quyết, hướng tới hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên báo chí; nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng truyền thông, thắt chặt mối quan hệ đồng hành, hợp tác giữa giới báo chí và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Qua đó cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển và phồn vinh của xã hội.

Thiên Di
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang