CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 00:27 | 21/02/2019 (GMT+7)
.

Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ IV

11:25 | 03/02/2018
Ngày 3.2 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2011 -2017 và phương hướng nhiệm vụ khóa V. Tham dự đại hội có đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các giáo sư, tiến sỹ thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam.

Theo báo cáo của Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW của BCH TW Đảng lần thứ VII (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2011 - 2017), Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam đã hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã kiện toàn Tạp chí Biển Việt Nam. Qua đó, tạp chí đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ biển; các văn bản quy phạm pháp luật về biển, hải đảo; vị trí vai trò của biển, hải đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành lập Trung tâm Nghiên cứu điều tra tư vấn khảo sát tài nguyên và môi trường biển. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam thể hiện mạnh mẽ như đóng góp nhiều ý kiến vào các dự luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), Luật Tài nguyên và Môi trường biển và hải đảo…

Bên cạnh đó, hoạt động của Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển tại TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa cũng khá tích cực và thu được những kết quả trong lĩnh vực tư vấn, phản biện, tuyên truyền về biển và hải đảo. Đơn cử như Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Khánh Hòa đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Nha Trang, Ban Quản lý vịnh Nha Trang thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, điều tra, nghiên cứu thử nghiệm nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững kinh tế biển cho tỉnh Nha Trang và các vùng biển lân cận. Hoạt động của Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam đã giới thiệu thử nghiệm, tài liệu hóa và thúc đẩy nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững và các sáng kiến cải thiện đời sống cộng đồng…

Đại hội cũng chỉ ra một số tồn tại như công tác phát triển tổ chức của hội còn chậm, hiệu quả chưa cao; hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và hoạt động hợp tác quốc tế còn hạn chế... Nguyên nhân là do cán bộ lãnh đạo hội là những cán bộ kiêm nhiệm; nhà nước chưa kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, kinh phí hạn chế.

Đại diện Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam cho biết, trong khóa tới Hội sẽ tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức kiện toàn cơ cấu tổ chức; nâng cao vai trò và tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện xã hội một cách chủ động, tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức về biển đảo…

Hội nghị đã bầu BCH Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam nhiệm kỳ Khóa IV năm 2018 – 2021.

Đinh Loan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang