CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa

00:10 | 31/01/2018

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao các bộ, cơ quan chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đóng góp các thông tin, dữ liệu công khai đối với các hoạt động chuyên ngành vào Hệ tri thức Việt số hóa theo nội dung nêu tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa và công văn số 186/BKHCN-TTKHCN ngày 19.1.2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; chịu trách nhiệm chủ trì, điều phối chung; tổng hợp, theo dõi và đánh giá mức độ phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

M.Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang