CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp

23:45 | 23/01/2018
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. Đặc biệt, ưu tiên cao nhất cho nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất các loại giống chất lượng cao, công nghệ chế biến, bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường đầu tư vật chất kỹ thuật phục vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện 59 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản, 15 nhiệm vụ thuộc Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 14 nhiệm vụ và 2 chương trình mới thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia. Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ sẽ thực hiện 246 đề tài/dự án, 8 nhiệm vụ bảo tồn gene... Ngoài ra, Bộ cũng sẽ xây dựng 203 tiêu chuẩn, quy chuẩn; trong đó, có 62 tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyển tiếp và 141 tiêu chuẩn, quy chuẩn mới.

Thành Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang