CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 22:45 | 23/02/2019 (GMT+7)
.

Mô hình liên kết phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

15:19 | 29/12/2017
Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn - Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo “Mô hình liên kết phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao”.

Ảnh minh họa (Nguồn ITN)

Hội thảo tập trung vào các nhóm vấn đề chính như thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu; nông nghiệp hữu cơ với sử dụng đất hiệu quả và bền vững; Chuỗi thực phẩm sạch; Đào tạo chuyển giao và liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
 
Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng, công nghệ cao là xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nền sản xuất nông nghiệp hiện đại vẫn còn nhiều trở ngại về nhận thức, trong quy hoạch các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn nhiều hạn chế; thị trường tiêu thụ, hệ thống tiêu thụ chưa đủ mạnh và ổn định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cho nông sản công nghệ cao chưa rõ ràng…
 
Theo các chuyên gia, để hướng đến một nền nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả và bền vững, cần có chính sách hợp lý, thu hút đầu tư; quy hoạch lại vùng, khu sản xuất nông nghiệp theo quy mô liên kết vùng gắn với cung - cầu; xây dựng và thí điểm các khu nông nghiệp công nghệ cao nhất là công nghệ sinh học, các mô hình liên kết và phát triển thị trường và nguồn nhân lực.

Bảo Ngân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang