CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 18:22 | 23/09/2018 (GMT+7)
.

Thông tin triển khai kế hoạch thanh tra bảo vệ môi trường năm 2017

01:19 | 13/10/2017

Ngày 12.10, Tổng cục Môi trường đã có thông tin chính thức về việc triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017. Theo đó, nội dung thanh tra gồm việc chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác…

Thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định. Trong thời gian này, Đoàn thanh tra phải tiến hành đầy đủ các bước theo quy định, bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá về mặt hồ sơ, tài liệu; kiểm tra thực tế; lấy mẫu nước thải, khí thải và chất thải khác; phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; làm việc, trao đổi, nghe cơ sở giải trình theo quy định; trao đổi, thảo luận trong tổ, trong đoàn; chuẩn bị biên bản, dự thảo kết luận. Trong từng đoàn thanh tra, các thành viên đều được Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và trước pháp luật về các nhiệm vụ đã được phân công.

Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang