CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 23:03 | 25/05/2018 (GMT+7)
.

Đối thoại chính sách về môi trường

23:26 | 18/08/2017
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang là vấn đề nan giải, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và cần sự hỗ trợ, phối hợp từ phía các cơ quan quản lý về môi trường. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại Hội nghị Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững khu vực miền Trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 18.8.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về thủ tục bảo vệ môi trường trước khi vận hành dự án; cấp phép khai thác nguồn nước, hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận, xử lý chất thải nguy hại; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; ký quỹ phục hồi khai thác khoáng sản. Đồng thời, làm rõ những vấn đề thường gặp khi vận hành dự án như quan trắc môi trường; thanh tra, kiểm tra; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải; danh mục các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần phải đưa vào đối tượng giám sát đặc biệt.

Đỗ Quyên
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang