CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Việt Nam - Thái Lan ký Hiệp định hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

23:26 | 18/08/2017
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan Atchaka Sibunruang đã ký Hiệp định về Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan.

Hiệp định sẽ tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình hợp tác khoa học và công nghệ cụ thể giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ điện tử và máy tính, khoa học vật liệu và công nghệ nano, lương thực - nước và an ninh năng lượng, khoa học nông nghiệp, khoa học môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hợp tác phát triển các công nghệ phù hợp với xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời góp phần mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ giữa các tổ chức KH-CN của hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi và góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới.

Từ năm 1997 đến nay, trong quan hệ hợp tác về KH - CN, hai bên đã ký Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền tác giả, Cục Quản lý thị trường và Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan về Hợp tác thúc đẩy và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Căn cứ vào Hiệp định, hai bên đã tiến hành Hội nghị cấp bộ trưởng KH - CN Việt Nam - Thái Lan theo cơ chế hợp tác 2 năm một lần và lần lượt tại mỗi nước, nhằm đánh giá các kết quả hợp tác trước đó và xây dựng hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

PHƯƠNG ANH
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang