CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 18:08 | 21/02/2019 (GMT+7)
.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: khoa học, công nghệ phải là động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững

10:31 | 14/04/2016
Là một trong 18 thành viên mới của Chính phủ được Quốc hội Khóa XIII phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng, chia sẻ với báo chí, tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ts Chu Ngọc Anh khẳng định, ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ mới là tập trung thực hiện thành công các định hướng, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 20-NQ/TW, những ưu tiên và trọng tâm công tác của Chính phủ, Thủ tướng.

Theo đó, lĩnh vực khoa học và công nghệ đặc biệt chú trọng vấn đề hiệu quả, sao cho khoa học và công nghệ tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Muốn vậy, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, cần xác định trúng và đúng tầm nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xuất phát từ thực tiễn và giải quyết được các yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải là chủ thể đi đầu trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ.


Ảnh: ITN

Khẳng định, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhân tố con người là quan trọng nhất, vì vậy Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh đến việc gây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học mạnh trong nước và ở nước ngoài, kết hợp đồng thời biện pháp động viên, khuyến khích và đặt yêu cầu trở lại đối với nhà khoa học; đào tạo, trọng dụng người tài kết hợp với đòi hỏi về tính liêm chính và đạo đức trong nghiên cứu. Cần đảm bảo phương tiện và môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ khoa học. Đầu tư có hiệu quả cho hạ tầng khoa học và công nghệ, trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nguồn lực thông tin và tài chính, kể cả hạ tầng mềm, đó là môi trường học thuật tiên tiến, lành mạnh.

“Có con người giỏi và phương tiện hiện đại chưa đủ, chúng ta cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng dỡ bỏ các rào cản, giải phóng tối đa tiềm năng sáng tạo, nới rộng quyền tự chủ đi đôi với đánh giá công khai, minh bạch kết quả hoạt động nghiên cứu. Cuối cùng, với một nước đi sau như Việt Nam, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung để tranh thủ nguồn lực và tri thức của các quốc gia tiên tiến, đồng thời từng bước nâng tầm năng lực và trình độ nghiên cứu trong nước để có thể tham gia hợp tác đối tác bình đẳng và cùng có lợi trong dài hạn”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, tin tưởng vào trí tuệ, lòng tự trọng và trách nhiệm đối với công việc, với đất nước của các nhà khoa học Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở người ngoài, cùng chung sức, đồng lòng đóng góp cho thành công của sự nghiệp khoa học và công nghệ; mong ngành khoa học và công nghệ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và các lực lượng xã hội, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang