ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 11:00 | 07/12/2019 (GMT+7)
.

Hải Phòng: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

22:29 | 14/07/2019
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành vừa chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT - XH) nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao 6 tháng đầu năm 2019 KT - XH thành phố tiếp tục có sự chuyển biến đột phá, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp thành phố, cùng sự tích cực tham gia của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hải Phòng tiếp tục khẳng định là điểm sáng của cả nước với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực cả về kinh KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo thêm nhiều điểm nhấn, góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn thành Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” được thực hiện có hiệu quả; các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ nguyên nhân của những thành công vượt trội 6 tháng qua. Đồng thời cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng...; đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt giá đất; bố trí kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm của thành phố; có chế tài mạnh đối với các trường hợp chây ỳ tiền thuế, tiền thuê đất; đề xuất xây dựng khu tái định cư đi trước một bước để tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, thành phố làm được nhiều việc lớn, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới. Nổi bật là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, rất công phu, chi tiết, rõ định hướng, rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp tới đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới... Đáng chú ý, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng làm chuyển biến tình hình, được nhân dân đánh giá cao…

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu KT - XH đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy yêu cầu thành phố cũng như các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị cần trong 6 tháng cuối năm cần nỗ lực phấn đấu liên tục, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn để mang lại kết quả phát triển KT - XH cao hơn. Trước hết, cần tổ chức triển khai, quán triệt rộng rãi, tới từng chi bộ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Thành ủy và của các ngành, các địa phương; tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của Nghị quyết ngay trong năm đầu thực hiện. Bí thư Thành ủy lưu ý, đây là công việc rất hệ trọng, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng triển khai nhanh các công việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, quán triệt tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm các mục tiêu yêu cầu đề ra; rà soát đội ngũ cán bộ và có phương án bố trí sắp xếp phù hợp, sẵn sàng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, trong chuẩn bị đại hội Đảng, cần tập trung cao hơn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu KT - XH năm 2019 và phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa đối với hệ thống chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố đề ra…

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang