ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:21 | 18/09/2019 (GMT+7)
.
Hải Phòng

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

23:24 | 29/05/2019
Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969 - 2.9.2019).

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức với mục đích ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội các cấp và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể như: Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, những tình cảm sâu sắc, những lời dạy của Bác đối với Đảng bộ, nhân dân thành phố qua 9 lần đến thăm thành phố; tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc; tuyên truyền về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường sự phối hợp, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Bùi Linh
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:45 12/09/2019
Với định hướng phát triển ngành chăn nuôi bền vững, Đồng Nai chú trọng các hình thức liên kết như: Liên kết vùng chăn nuôi, sản xuất với thị trường; liên kết các cơ sở sản xuất thịt xuất khẩu và cả liên kết chăn nuôi với trồng trọt.
Quay trở lại đầu trang