ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Phải loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”

07:54 | 15/03/2019
Tại Hội nghị về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định cơ quan, đơn vị nào để xảy ra sai phạm thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố.

Thủ tục hành chính vẫn gây phiền hà cho người dân

Theo đánh giá của Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, công tác cải cách hành chính của thành phố năm qua tiếp tục được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa quyết liệt; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ý thức kỷ luật chưa cao, làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp… “Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm kỷ luật của một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế, chưa có biện pháp, chế tài đủ mạnh trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm và biểu hiện tiêu cực xảy ra trên địa bàn” - Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ.


Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố, 100% các hồ sơ thực hiện qua một cửa và một cửa
liên thông phải hoàn thành đúng hạn 
Ảnh: P. Long

Đồng quan điểm với lãnh đạo Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá năm qua toàn thành phố đã thực hiện rất quyết liệt việc rà soát lại các trình tự và cắt giảm, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu của Chính phủ trên 30%; đã rà soát, sắp xếp lại các tổ chức, bộ máy, tinh giản trên 800 biên chế… Thế nhưng, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận ở đâu đó trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vẫn còn những phàn nàn, vẫn còn những trường hợp phải xử lý, kỷ luật; chất lượng giải quyết hồ sơ vẫn còn có vấn đề; việc rà soát cắt bỏ thủ tục hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu…

Với chủ đề công tác năm 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành cần đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nếu để xảy ra sai sót phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố. Đồng thời, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Trong năm 2019, với mục tiêu chung là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử thành phố. Trong đó bảo đảm 100% các hồ sơ thực hiện qua một cửa và một cửa liên thông phải đúng hạn, bảo đảm chất lượng; việc ban hành các văn bản phải đúng quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền… “Chúng ta phải bỏ tư duy cái gì không quản được là cấm, mà nên hướng tới người dân và doanh nghiệp được làm tất cả những việc pháp luật không cấm” - ông Nguyễn Đức Chung nhắc nhở.

Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu hết quý II/2019 phải trình Bộ TT - TT duyệt cấu trúc thành phố điện tử 2.0; xây dựng đề án thành phố thông minh theo quyết định của Thủ tướng để trình HĐND ra nghị quyết thông qua; xây dựng, đưa ra và ứng dụng cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân... Cùng với đó, các quận huyện, sở ngành phải triển khai các kế hoạch liên quan đến số hóa các số liệu. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, sắp xếp lại trên cơ sở đề án vị trí việc làm. “Đặc biệt, chúng ta cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để người dân tham gia vào giám sát” - Chủ tịch UBDN thành phố yêu cầu.

LONG HUỲNH
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang