ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.

Hải Phòng: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

18:46 | 06/02/2019
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT – XH năm 2019 và các năm tiếp theo, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cần tập trung cao cho công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được đề ra.

Theo đó, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động. Duy trì vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở, ngành, địa phương, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự ghiệp công lập, các Ban quản lý Dự án trực thuộc UBND thành phố, các Sở ngành, quận, huyện. Tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.


Tăng cường kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hải Phòng

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ, công chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, DN; đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, cán bộ nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và DN...

Tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư xây dựng, sử dụng ngân sách nhà nước; Thực hiện tốt Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai hiệu quả Luật Tố cáo năm 2018, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành “điểm nóng”, gây mất ổn định tình hình trật tự, KT – XH địa phương; Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí....

Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình thực thi kỷ luật công vụ; Việc kiểm tra có thể được thực hiện đột xuất không báo trước, đảm bảo tính chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của các đơn vị, địa phương được kiểm tra. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Văn phòng UBND thành phố đề xuất, báo cáo UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Những nội dung kiểm tra như chấp hành kỷ luật lao động, việc thực thi công vụ của công chức, viên chức đơn vị được kiểm tra; công tác tổ chức tiếp công dân; giải quyết các công việc phục vụ các tổ chức, cá nhân tại bộ phận Một cửa; trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc trách nhiệm của người đứng đầu.

Tin và ảnh: Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang