ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 16:18 | 20/06/2019 (GMT+7)
.

H. Con Cuông, Nghệ An: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018

11:21 | 23/12/2018
Ngày 23.12, dưới sự chủ trì của Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Hùng, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông. Cùng dự có: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lương Thanh Hải và đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kiểm tra, giám sát còn hạn chế

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đánh giá: Năm 2018, BTV Huyện ủy đã quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ toàn diện các mặt công tác của địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã phê duyệt. Trong năm, BTV đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; giảm được chi bộ thôn, bản có nguy cơ không còn chi bộ theo Đề án 01 của Tỉnh ủy.

Đặc biệt, thường xuyên quan tâm và từng bước đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”. Tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ được nâng lên, nhất là các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện ngày càng được phát huy, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả bước đầu Đề án sáp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền.

Bên cạnh đó, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp được ban hành kịp thời, nội dung bao quát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng huyện. Đã tổ chức kiểm tra 161 đảng viên, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017; đã kiểm tra 52 tổ chức Đảng. Nhìn chung, việc xem xét và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định, đúng thẩm quyền; không có đảng viên khiếu nại quyết định kỷ luật đảng phải giải quyết… BTV Huyện uỷ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng theo Luật thi đua, khen thưởng, Điều lệ Đảng và quy định của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ rõ: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận chưa gắn với chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị; công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ chưa thường xuyên, liên tục; công tác “tự soi”, “tự sửa”, nêu gương của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa xây dựng được nhiều tấm gương điển hình; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay;…

Phát huy vai trò, trách nhiệm, nói đi đôi với làm

Tại Hội nghị, BTV Huyện ủy Con Cuông thống nhất: Thời gian tới, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm của năm 2018; đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và tỉnh giao năm 2019. Cụ thể, sẽ tăng cường ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm đạt tiêu chí đô thị theo hướng thị xã sinh thái; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BTV, với tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm”; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hợp lý, khoa học, phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra - giám sát việc tổ chức thực hiện… Đồng thời, từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, nhất là các Bí thư và các Phó Bí thư sẽ phát huy hết vai trò, trách nhiệm; tận tụy với công việc; thật sự nêu gương về đạo đức, lối sống; thực hiện nói đi đôi với làm, tích cực, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tự phê bình và phê bình; tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông ghi nhận và biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình rất khách quan, nghiêm túc của BTV Huyện ủy. Đồng thời, khẳng định: Trong năm 2018, tập thể BTV Huyện ủy Con Cuông đoàn kết, trách nhiệm cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, BTV Huyện ủy cần tập trung phân tích sâu hơn các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; tập thể BTV Huyện ủy tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để tập trung lãnh đạo thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

+ Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đề nghị đánh giá, xếp loại Đảng bộ huyện, tập thể, cá nhân BTV năm 2018.

Diệp Anh
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang