ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 17:00 | 18/08/2019 (GMT+7)
.
Tuyên Quang

20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

08:22 | 05/12/2018
Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của Tuyên Quang tiếp tục phát triển, dự tính 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,04%. Để đạt được mục tiêu tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2019 tăng 8,01%, UBND tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, nhất là việc sẽ thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định; dự tính 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2010) tăng 8,04% so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 36 triệu đồng/người/năm. Thu hút 1.712 nghìn lượt khách du lịch, tăng 7,7% so với năm 2017; doanh thu xã hội về du lịch 1.504 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,32% xuống còn 15,38%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,9%...


Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang họp chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khoá XVIII

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá, sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh từng bước được cải thiện. Hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được tăng cường với nhiều hình thức. Nông, lâm nghiệp duy trì sự ổn định và phát triển khá mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai nói chung và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Phấn đấu GRDP tăng 8,01%

2019 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh. UBND tỉnh Tuyên Quang dự kiến tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 8,01% so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành 38 triệu đồng/người/năm... Để đạt được mục tiêu này, những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh xác định tập trung thực hiện là: Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển mạnh kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm năng, lợi thế; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường; thực hiện các giải pháp hỗ trợ bảo đảm về nguyên, nhiên vật liệu; có chính sách tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển.

Để phát triển tiềm năng, thế mạnh ngành công nghiệp không khói, UBND tỉnh sẽ huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng các khu, điểm du lịch; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Nghiên cứu các giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch; kết nối, xây dựng và phát triển các tua tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch như du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái, du lịch lịch sử văn hóa, du lịch tâm linh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh sẽ thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; sắp xếp hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, các đơn vị theo lộ trình. Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2020. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiêu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

HƯƠNG LAN
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang