ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 18:08 | 21/02/2019 (GMT+7)
.

Góp phần tăng cường công tác quản lý của chính quyền các cấp

09:02 | 28/06/2018
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên ĐẶNG MINH NGỌC cho biết, thông qua hoạt động giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần tăng cường công tác quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND và sự vững mạnh của chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần phát triển KT - XH của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Tạo chuyển biến rõ nét

- Sau giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn, hàng chục dự án chậm thực hiện đã bị thu hồi giấy phép đầu tư. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về những kết quả tích cực từ cuộc giám sát này?

“Giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh đã tạo chuyển biến rõ nét về trách nhiệm quản lý nhà nước trong đầu tư và đất đai. Chính quyền các cấp đã tích cực ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý đất đai; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm. Các doanh nghiệp có dự án sử dụng đất chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai; việc quản lý và sử dụng đất đã được các doanh nghiệp coi trọng và thực hiện hiệu quả, không để bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc chuyển nhượng, cho thuê trái pháp luật”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc

- Có thể nói, đây là một trong số ít cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong hàng chục năm trở lại đây thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kết luận giám sát số 446/TB-HĐND về việc quản lý và sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2016. Kết luận giám sát đã chỉ ra 91 dự án chậm triển khai, thực hiện; đồng thời chỉ rõ một loạt nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng một số dự án đầu tư kém hiệu quả và chậm triển khai thực hiện của các dự án đã được cấp phép.

Khi có Kết luận giám sát, UBND tỉnh đã ban hành văn bản thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND. Tính đến tháng 6.2017 (sau 6 tháng thực hiện Kết luận giám sát), trong số 91 dự án chậm thực hiện, đã có 27 dự án bị thu hồi hoặc đang hoàn thiện thủ tục để thu hồi; 28 dự án được UBND tỉnh gia hạn thời hạn thực hiện theo luật; 23 dự án được đôn đốc hoàn thiện thủ tục về đất đai, để tiếp tục triển khai. Ngoài ra còn hàng chục dự án chậm triển khai được chuyển sang chủ đầu tư khác hoặc chuyển mục đích dự án.

Qua kết quả trên có thể khẳng định, UBND tỉnh, các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương không tiếp nhận các dự án sản xuất công nghiệp vào đô thị, khu đô thị được quy hoạch; đồng thời có văn bản dừng tiếp nhận các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, không đúng quy hoạch. Năm 2018, việc tiếp nhận các dự án đầu tư đều xem xét kỹ yêu cầu về công nghệ, không tiếp nhận dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.


Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc  làm Trưởng Đoàn  làm việc tại huyện Văn Lâm

Theo đuổi đến cùng

- Từ kinh nghiệm của giám sát chuyên đề kể trên và các cuộc giám sát chuyên đề khác, HĐND tỉnh đã có những giải pháp gì để bảo đảm các kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh được các cơ quan, đơn vị chịu giám sát thực hiện nghiêm túc, thưa ông?

- Theo tôi, cần lưu ý một số nội dung chính. Trước hết, khi chính thức kết luận giám sát, Đoàn giám sát cần họp lấy ý kiến UBND, các đơn vị được giám sát. Kết luận giám sát phải bảo đảm tính đúng đắn, sát hợp. Các kiến nghị rõ ràng, cụ thể, không chung chung, vòng vo, đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết và khắc phục và yêu cầu về thời gian cụ thể báo cáo việc thực hiện kiến nghị giám sát.

Thứ hai, cần kiên trì đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, không “đánh trống bỏ dùi”; yêu cầu UBND ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện kết luận giám sát, tránh tình trạng các đơn vị chức năng phớt lờ hoặc coi nhẹ, không thực hiện hoặc thực hiện thiếu nghiêm túc. Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban HĐND chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp quá trình chỉ đạo cũng như tiến độ và kết quả giải quyết. Yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ gần nhất.

Thứ nữa, trong quá trình theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị, những vấn đề gì thấy cần thiết thì Thường trực HĐND tỉnh có thể yêu cầu cơ quan chấp hành báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát tại kỳ họp thường lệ kế tiếp, hoặc tổ chức phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND. Tháng 10 tới, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-HĐND và Báo cáo số 442/BC-HĐND của HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng NTM nói riêng. Đây là một trong những hoạt động tích cực thể hiện chủ trương “theo đuổi” kết quả thực hiện kết luận giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.

- Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát chuyên đề, tới đây, HĐND tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát chuyên đề, chúng tôi chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT, nhất là tiếp xúc theo chuyên đề. Thông qua TXCT, các đại biểu HĐND tỉnh, đặc biệt là đại biểu chuyên trách, nắm được các vấn đề thực tiễn một cách sâu sát, từ đó lựa chọn vấn đề nóng, được cử tri quan tâm để đề xuất nội dung giám sát trọng tâm, góp phần xây dựng chương trình giám sát hàng năm đúng và trúng.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tập trung đổi mới nội dung và phương thức giám sát. Phương thức giám sát phải phù hợp với từng nội dung, vấn đề, đối tượng, thời điểm giám sát; thành phần tham gia đoàn giám sát phải có hiểu biết chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn. Trong quá trình giám sát cần đi sâu, tìm hiểu kỹ tình hình thực hiện tại cơ sở, chất vấn đối tượng giám sát những vấn đề chưa rõ, vấn đề cử tri kiến nghị... Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đại biểu, đặc biệt là đại biểu chuyên trách trong hoạt động giám sát. Đẩy mạnh phối hợp; trong đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin hoạt động giám sát và thực hiện các kiến nghị giám sát của cơ quan, đơn vị để cử tri nắm bắt kịp thời cũng như tạo điều kiện để cử tri tham gia vào hoạt động giám sát của HĐND.

- Xin cảm ơn ông!

MINH QUỐC thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang