ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:45 | 23/02/2019 (GMT+7)
.

Tăng cường công tác Đảng trong xây dựng thương hiệu

23:56 | 24/06/2018
Xác định yếu tố con người, văn hóa và truyền thống là trụ cột của phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu địa phương, ngày 9.3.2018 Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”... Công tác triển khai Nghị quyết được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt sâu sát, với tinh thần phải kế thừa và phát huy bằng được các giá trị văn hóa tốt đẹp, những thành tựu của các thế hệ đi trước…

Cục Hải quan Quảng Ninh đứng đầu DDCI 2017 khối các sở, ngành

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Văn hóa con người là nền tảng tinh thần xã hội, là nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng làm thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh. Trong ý “nơi đáng sống” mà tỉnh phát động, yếu tố văn hóa vô cùng quan trọng. Bởi vậy, tinh thần của Nghị quyết là mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân có sự nhận thức đầy đủ, đồng bộ về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội song song với phát triển văn hóa con người, bảo đảm hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần.

Để Nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, hàng quý, Quảng Ninh đều tổ chức hội nghị trực tuyến tới từng đơn vị trực thuộc cùng toàn bộ 186 xã, phường, thị trấn để quán triệt chính xác hơn. Với cách làm này, các đảng viên từ cơ sở trực tiếp đều nắm bắt quá trình truyền đạt từ tỉnh, thuận lợi và tiết kiệm, tránh trường hợp “tam sao thất bản”. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nghị quyết chỉ đi vào cuộc sống khi chúng ta xây dựng chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình hành động đó. Lâu nay, dư luận vẫn bàn nhiều về “bệnh đồng phục”, tức là chung chung, na ná nhau trong hành động là trở ngại của sự phát triển. Để triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, rõ ràng chương trình hành động giữa các huyện không thể giống nhau, và xã thì không thể là của phường được...

Nghị quyết đưa ra đều được lãnh đạo lão thành, cán bộ gạo cội của tỉnh ủng hộ tuyệt đối. Bởi Nghị quyết đề ra những mục tiêu vô cùng cụ thể và hợp với tiến trình phát triển của địa phương và con người. Đơn cử như mục tiêu: 100% khu dân cư có và thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn minh phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tuân thủ quy định của pháp luật. Hương ước là quan trọng, có những điều thiêng liêng của thôn nhưng thực tế từng có trong cùng một xã, hương ước của các thôn đều giống nhau, chỉ khác nhau… tên thôn. Nếu tình trạng này không được chấn chỉnh thì dù thực hiện thành công “100% khu dân cư có và thực hiện tốt hương ước” cũng chỉ là hình thức.

Song Lê
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang