ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 15:40 | 21/03/2019 (GMT+7)
.

Tạo chuyển biến căn bản

09:47 | 07/06/2018
Với mục tiêu cao nhất là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động hiệu quả giai đoạn 2016-2021, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang quyết liệt thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quyết sách của Trung ương…

Nâng cao năng lực bộ máy

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Văn Toàn khẳng định, công tác triển khai Đề án 01 được Tỉnh ủy thực hiện bài bản và kỹ lưỡng. Đề án nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, do đó kết quả đạt được khả quan và đúng lộ trình. “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định việc triển khai Đề án 01 (ban hành tháng 11.2016) là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, từ đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ Đề án”, ông Toàn đặt vấn đề. “Tinh thần Đề án là tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và phân cấp quản lý hiện hành nhưng bảo đảm sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế phải bảo đảm sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội; quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí trong triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất!”.

Qua một năm rưỡi thực hiện, về cơ bản, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đúng lộ trình. Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy, Vĩnh Phúc đã hoàn thành 81 nhiệm vụ (trong đó nhiệm vụ năm 2016 và 2017 hoàn thành 73 nhiệm vụ; hoàn thành sớm hơn 8 nhiệm vụ của 2018 và những năm tiếp theo). Cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn hơn (giảm 106 đầu mối cả đơn vị sự nghiệp lẫn cơ quan hành chính); giải quyết tinh giản biên chế đối với 127 trường hợp theo Nghị định 108/2014 Chính phủ, đồng thời giải quyết được 534 biên chế. Ở cấp xã, phường, thôn và tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm 9.350 người, trong đó có 1.690 người ở cấp xã và 7.600 người ở thôn, tổ dân phố, đạt gần 90%.

Sự chủ động, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện các nội dung Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tiền đề cơ bản để tỉnh tiếp tục thực hiện thành công những nội dung của đề án, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuyên truyền tạo đồng thuận

Sự chủ động, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện các nội dung Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tiền đề cơ bản để tỉnh tiếp tục thực hiện thành công những nội dung của đề án, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy HOÀNG VĂN TOÀN

Có thể khẳng định, thời gian thực hiện Đề án 01 chưa nhiều nhưng đã góp phần xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và là bước tiến quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18 (Khóa XII) của Đảng.

Trong quá trình triển khai, nội dung Đề án và các chủ trương của Tỉnh ủy nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hầu hết đều phấn khởi, đồng tình và không có vấn đề lớn xảy ra. Để thực hiện mục tiêu hết năm 2018 tinh giản đủ 10.500 người hoạt động bán chuyên trách và năm 2019, số biên chế tinh giản chiếm 10% tổng biên chế, còn rất nhiều việc phải làm, trong đó, việc  giảm số cán bộ có năng lực hạn chế cần được thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan. Đây có thể nói là thử thách với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phá vỡ tư tưởng nể nang, ngại va chạm khi sắp xếp.

Từ góc độ địa phương, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo Lưu Đức Long cho biết, từ nay đến năm 2021 số người hoạt động không chuyên trách trong bộ máy của huyện sẽ giảm 667 người, trong đó cấp xã là 201 người; cấp thôn, tổ dân phố là 466 người. Trước mắt giữ nguyên 32 chức danh theo quy định của HĐND tỉnh, nhưng phân công kiêm nhiệm. Mỗi đơn vị cấp xã bố trí 8 người cho các chức danh hoạt động không chuyên trách. Tùy tình hình thực tế, các xã có thể bố trí cán bộ chuyên trách hoặc công chức cấp xã kiêm nhiệm ở xã và ở thôn cho phù hợp, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Đối với thôn, tổ dân phố, giữ nguyên 15 chức danh, nhưng phân công kiêm nhiệm, tùy theo tình hình thực tế và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ từ nay đến năm 2020. Đến năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố bố trí tối đa không quá 3 người hoạt động không chuyên trách theo quy định tại Kết luận 64 của Ban Chấp hành Trung ương.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong Đề án 01 của tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hoàng Văn Toàn cho biết, một trong những giải pháp quan trọng được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong việc thực hiện Đề án. Cùng với đó, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không thành lập mới các tổ chức trung gian; tiếp tục giải thể hoặc cơ cấu lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về số lượng biên chế, số lượng lãnh đạo cấp phó. Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình địa phương.

Lê Tùng
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang