ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 15:40 | 21/03/2019 (GMT+7)
.
Thành phố Phúc Yên

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ cơ sở

09:36 | 07/06/2018
Cùng với các ngành, địa phương trong tỉnh, Phúc Yên đang tích cực triển khai từng bước nội dung. Đến nay, thành phố đã thực hiện xong việc sáp nhập, giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ của 12 phòng, ban, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND thành phố; giảm 5 đầu mối, 169 cán bộ không chuyên trách cấp xã phường và giảm trên 1.000 cán bộ không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố…

Dân chủ trong thực hiện

Theo Bí thư Thành ủy Trần Thanh Hải, những con số biết nói trên không phải là đích đến, mà đó là một quá trình thực hiện bài bản, biết lắng nghe và có rút kinh nghiệm. Để Đề án 01 đi vào cuộc sống, Phúc Yên đã xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và ban hành các chính sách mang tính đặc thù, trong đó có các giải pháp về công tác nhân sự đối với các đơn vị giải thể, giải pháp luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể giải thể, sáp nhập các phòng, ban chuyên môn theo đúng lộ trình đề án đề ra. Phúc Yên đã xây dựng và tổ chức thực hiện xong 8 Đề án về việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND Thành phố. Đơn cử như: Tổ chức lại Đài truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP Phúc Yên; giải thể Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND thành phố, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế thành phố…

Là địa phương được đánh giá là thực hiện hiệu quả nhất Đề án 01, phường Trưng Trắc đã thực hiện bố trí, sắp xếp các chức danh không chuyên trách theo hướng tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Cụ thể, mỗi tổ dân phố có từ 8 - 10 người hoạt động không chuyên trách, trong đó bố trí mỗi người kiêm nhiệm từ 2 - 3 chức danh. Qua đó, tổng số người hoạt động không chuyên trách giảm khoảng 125 người so với trước kia; đồng thời, kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cũng đã tiết kiệm được gần 700 triệu đồng/năm...

Đánh giá về hiệu quả sau khi thực hiện nhất thể hóa các chức danh cấp thôn, tổ dân phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trưng Trắc Phạm Quang Sơn cho biết, từ khi kiêm nhiệm các chức danh, công việc không những hiệu quả hơn mà chuyên môn của cán bộ cũng được nâng lên. Đơn cử như, việc Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, đã giúp tạo thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến khâu tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cán bộ kiêm nhiệm vừa là người tiếp thu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, vừa trực tiếp lãnh đạo thực hiện nên triển khai công việc nhanh hơn, dễ tạo được sự thống nhất cao trong chi ủy, chi bộ và ban điều hành thôn.


Sinh hoạt Chi bộ ở phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên

Quyết tâm thực hiện thành công

Phúc Yên đã nghiên cứu kỹ các điều kiện cụ thể của đơn vị, làm từng bước, khoa học, dân chủ từ trên xuống dưới, công khai, thống nhất. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các chế độ, chính sách, tài sản của cơ quan, chế độ đối với cán bộ liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Thông qua việc quán triệt, triển khai Đề án 01 giúp mỗi cán bộ, công chức có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trách nhiệm, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Phúc Yên TRẦN THANH HẢI

Thực tế ở Vĩnh Phúc nói chung và ở Phúc Yên nói riêng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đang từng bước giải quyết tình trạng cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy quản lý trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai thực hiện Đề án 01 vẫn còn một số khó khăn như: Có tình trạng thiếu kiên quyết, nể nang, ngại va chạm. Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp vào các phòng, ban chuyên môn cũng phát sinh bất cập về chính sách giữa công chức và viên chức.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Xuân Hòa, thực hiện Đề án 01 là nhiệm vụ khó, tác động đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều vị trí việc làm; trong khi đó, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, công tác tư tưởng đối với người lao động chưa thực sự được chú trọng. Một số cán bộ công chức, viên chức, người lao động còn hiểu chưa đầy đủ, thậm chí hiểu lầm, chưa tạo được sự đồng thuận cao. Đối với việc giảm các đầu mối, do đang trong quá trình thực hiện sắp xếp, nhất là với các đơn vị giảm nhiều nên cần có thời gian để bố trí, sắp xếp cho phù hợp để vừa bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm phù hợp về số lượng, cơ cấu cán bộ.

Để khắc phục những khó khăn phát sinh trong thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả hơn Đề án 01, ông Hòa cho biết, Phúc Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận của lãnh đạo, cán bộ trên địa bàn trong việc thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy; tập trung nghiên cứu ban hành hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sáp nhập tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kiến nghị tỉnh có cơ chế tài chính và chính sách đặc thù để hỗ trợ cho việc thực hiện tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội, sẽ thực hiện theo hướng khoán kinh phí và đặt hàng công việc, không phân theo biên chế; xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, chính sách thu hút người tài, chính sách cán bộ nữ, cán bộ trẻ… Ngoài ra, Phúc Yên cũng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai thực hiện đề án ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời phê bình nhắc nhở tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu đối với các đơn vị chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đúng tinh thần của Đề án 01.

Song Lê
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang