ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 15:40 | 21/03/2019 (GMT+7)
.

Hải Phòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

21:44 | 02/06/2018
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, Ban Thường vụ Thành uỷ vừa có Chỉ thị về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018).

Chỉ thị nêu rõ, nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước, coi thi đua yêu nước là một trong những động lực to lớn, giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế…

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp từ thành phố tới thôn, tổ dân phố. Các phong trào thi đua phải bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ đề thi đua giai đoạnh 2016 - 2020 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, việc thực hiện chủ đề năm của thành phố; tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”… Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục giải quyết có hiệu quả chế độ chính sách khen thưởng đối với người có công với cách mạng…

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang