ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:40 | 15/12/2018 (GMT+7)
.
Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan Lào Cai Nguyễn Việt Quang

Nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy trình

09:26 | 07/03/2018
Cục Hải quan Lào Cai tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu (XNK); giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy trình thủ tục hải quan và các quy định của pháp luật.

Cục Hải quan Lào Cai đã triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức; tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế. Tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp về đăng ký, thủ tục tham gia Hệ thống thông quan điện tử tự động. Bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK, tăng hiệu quả công việc của cơ quan hải quan. Mỗi cán bộ, công chức thực hiện tốt tuyên ngôn phục vụ khách hàng “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”.

Để khẳng định rằng, năm 2017, Hải quan Lào Cai có những thay đổi rõ rệt, phải nhìn vào số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan ngày càng tăng, với tổng 451 doanh nghiệp, tổng kim ngạch XNK đạt 2.634,1 triệu USD, tăng 132% so với cùng kỳ năm 2016. Phương tiện ô tô, tàu hỏa xuất nhập cảnh lên đến gần 200 nghìn lượt. Để đạt được các kết quả đó, ngay từ đầu năm Cục đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK. Bên cạnh đó, Cục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, chủ động dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch công tác...  Bên cạnh đó, hệ thống chính sách quản lý của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tế quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý về hải quan. Doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh XNK ổn định, ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, do vậy, giải quyết thủ tục hải quan và công tác quản lý dần đi vào chiều sâu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK qua địa bàn, cũng như quyết liệt tăng thu ngân sách, Cục đã quán triệt cho cán bộ, công chức về mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch triển khai các chương trình hiện đại hóa ngành hải quan. Đồng thời, tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hải quan, giải quyết kịp thời những vướng mắc về thủ tục hải quan theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử và cơ chế một cửa hải quan VNACCS/VCIS, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính về hải quan, bảo đảm đúng chính sách pháp luật, tạo thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Áp dụng các chức năng mới trên Hệ thống e–Customs V5 để hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS. Tiếp tục triển khai tốt dự án hiện đại hóa thu NSNN giữa cơ quan thuế - hải quan - kho bạc và thỏa thuận phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại, Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Năm 2018, Cục Hải quan Lào Cai sẽ cụ thể hóa thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch cải cách - Hiện đại hóa Cục Hải quan Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020. Định kỳ tổ chức tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa hải quan - doanh nghiệp, phát huy hình thức tổ chức đối thoại trực tuyến qua cổng thông tin điện tử nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.

Phương Hoa - Quang Tuấn thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang