ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 17:07 | 16/01/2019 (GMT+7)
.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

11:09 | 14/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phát huy trách nhiệm, gần gũi quần chúng, nói đi đôi với làm, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình NGUYỄN THỊ THANH nhấn mạnh: Bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc, trọng dụng người có phẩm chất, năng lực; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu là điều mà Ninh Bình đã và đang thực hiện.

Đúng và trúng

- Ghi dấu mốc phát triển sau 25 năm tái lập, Ninh Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực năm 2017. Đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh chung còn không ít khó khăn. Bà đánh giá thế nào về những kết quả trên?

 Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chủ đề năm 2017 và tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần” đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; khắc phục cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp tích cực lao động sáng tạo, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh

-  Năm 2017, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân, dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành và vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Đây thực sự là kết quả rất ấn tượng sau 25 năm tái lập tỉnh, với nhiều gam màu rất sáng.

Cụ thể, kinh tế phát triển khá toàn diện, GRDP tăng 7,95%. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật: Thêm 20 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 80 (chiếm 67,2% tổng số xã). Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác CCHC, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực…

- Góp phần vào những mảng màu rất sáng trên, không thể không kể đến hiệu quả từ việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 và thực hiện chủ trương “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”, thưa bà?

-  Những kết quả đạt được đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng, nhất là việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” và  chủ trương “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc thực hiện Chủ đề nêu gương được cụ thể hóa tại mỗi cơ quan, đơn vị và đi vào đời sống, bảo đảm thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã phát huy vai trò tự giác đi đầu trong xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; tiếp xúc, làm việc với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; tích cực đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân...

Tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần” là việc làm mới. Để bảo đảm hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 16 đơn vị làm điểm trong 3 tháng, sau đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo triển khai trên toàn tỉnh. Qua 1 năm thực hiện, hoạt động này đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo ra không khí mới, sinh động trong việc học tập và làm theo gương Bác; được cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang phấn khởi hưởng ứng, dư luận trong nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tập trung hành động

- Bên cạnh tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2017, chủ đề 2018 còn nhấn mạnh thêm nội dung rất quan trọng: Xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Bà có thể nói rõ hơn về nội dung này?

- Nội dung này có 3 vấn đề cần hiểu và thống nhất triển khai thực hiện, đó là: Xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong quần chúng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Phải gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phải đi đúng đường lối, yêu mến và tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của quần chúng; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân; phải xuất phát từ quần chúng và phục vụ nguyện vọng của quần chúng.

Xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong dân chủ: Gắn bó, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể; phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh của tập thể; phải nhận trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;

Xây dựng và thực hiện phong cách “Nói đi đôi với làm”, cụ thể: Phải nói đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, không nói sai; phải làm gương trong mọi công việc, ở mọi lĩnh vực, từ nhỏ đến lớn; không được nói một đằng, làm một nẻo; lời nói, phải đi đôi với việc làm; tinh thần chung là nói ít, làm nhiều, tập trung hành động.

Toàn cảnh Tràng An   Ảnh: Đức Phương

-  Trong bối cảnh chung với không ít phức tạp hiện nay, theo bà cần phải làm gì để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực sự gần gũi quần chúng và đặc biệt nói đi đôi với làm, thưa bà?

- Để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi quần chúng, nói đi đôi với làm qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định trước hết, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương Bốn (Khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, triển khai sâu rộng việc “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần” ở tất cả các cơ quan, đơn vị, góp phần đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc Chủ đề năm 2018 do Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh xác định thiết thực, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương phải được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương Sáu nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đúng người đúng việc, trọng dụng người có phẩm chất, năng lực để làm việc. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, những mô hình thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng thời phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

- Xin chân thành cảm ơn bà!

TUẤN ANH thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang