ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 21:25 | 20/01/2019 (GMT+7)
.
Hải Phòng

Lập Đề án tinh giản công chức, viên chức

00:10 | 31/01/2018
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ban hành Đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2015 - 2021. Theo đó, đến năm 2021, Hải Phòng sẽ thực hiện lộ trình tinh giản 3.758 công chức, viên chức.

Giai đoạn 2016 - 2021, do tái lập HĐND tại cấp quận, huyện, bởi vậy, số lượng thành viên, các ban chuyên trách của HĐND cấp quận, huyện của Hải Phòng tăng thêm 58 biên chế. Tuy vậy, tính đến hết 31.12.2017, tổng số công chức hành chính trong biên chế mới có 3.232 công chức hành chính và 36.151 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Số viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thấp hơn 243 người so với quyết định của Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế cho Hải Phòng và thấp hơn 1.426 người so với Nghị quyết việc làm của HĐND thành phố.

Theo đánh giá, biên chế công chức, viên chức của Hải Phòng đã được tinh giảm theo yêu cầu. Mặc dù vậy, việc tinh giản biên chế vẫn chủ yếu dựa trên việc nghỉ hưu, cho thôi việc, chưa thực hiện được tinh giản biên chế ở khối sự nghiệp công lập. Đặc biệt, đối với khối đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập thành lập nhằm phục vụ các sở thực hiện công tác quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ công đối với từng lĩnh vực chuyên ngành, chuyên sâu còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Bởi vậy, việc tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập cần thực hiện theo lộ trình chuyển dần các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính.

Đề án tinh giản biên chế của Hải Phòng đặt mục tiêu đến 2021, tiếp tục giảm 231 biên chế công chức hành chính để lực lượng công chức hành chính đạt 3.039 biên chế. Đối với số viên chức, công chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Hải Phòng đặt mục tiêu giảm 3.758 người. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2017, đã giảm được 1.426 người, từ nay đến 2021 tiếp tục tinh giảm 2.332 người làm việc trong khối sự nghiệp công lập.

 Với kết quả tinh giản biên chế đề ra, đến năm 2021, tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách sẽ giảm từ 36.151 người (năm 2017) xuống còn 33.819 người. Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, việc tinh giản biên chế phải bảo đảm các nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế.

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang