ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Tiếp công dân ở Thị xã Từ Sơn

Cầu nối giữa nhân dân và chính quyền

08:41 | 09/10/2017
Thường trực HĐND thị xã Từ Sơn cho rằng tiếp công dân là nội dung quan trọng của các cơ quan dân cử, cần được nâng cao cả về chất và lượng. Bởi đây là một hình thức để công dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Chuyển biến tích cực

 “Đảng và Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế -  xã hội phải đi đôi với thực hiện công bằng, dân chủ. Vì vậy, công tác tiếp công dân chính là thực hiện quan điểm “lấy dân làm gốc”, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, thực hiện quyền dân chủ, đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng”.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn Nguyễn Thị Lệ Tuyết

Thường trực HĐND thị xã Từ Sơn đã xác định rõ hoạt động tiếp công dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, hằng năm đều ban hành kế hoạch và thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp công dân. Trong kế hoạch đã quy định cụ thể: Đại biểu HĐND thị xã thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân hoặc nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã công bố. Cùng với ban hành kế hoạch, Thường trực HĐND thị xã thông báo lịch tiếp công dân, trong đó Thường trực HĐND thị xã tiếp định kỳ luân phiên 1 ngày/tháng, riêng Chủ tịch HĐND thị xã bố trí tiếp ít nhất 4 ngày/năm. Các đại biểu khác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thị xã là 2 ngày/năm. Như vậy, mỗi phiên tiếp công dân, HĐND thị xã luôn có 1 Thường trực và 1 đại biểu HĐND thị xã tham dự.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thị Lệ Tuyết, trong tiếp công dân, Thường trực và đại biểu HĐND thị xã luôn tạo điều kiện cho người dân trình bày tâm tư, kiến nghị của mình. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời ngay tại buổi tiếp công dân. Những đơn thư khiếu nại, tố cáo có cơ sở sẽ kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết đúng quy định. Những trường hợp không đúng sự thật, không có cơ sở, sẽ ban hành thông báo kết luận trả lời rõ và vận động công dân chấp hành đúng pháp luật. Nhờ đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt. Từ khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực ngày 1.7.2014 đến tháng 6.2017, thị xã đã tổ chức 70 buổi tiếp 708 lượt công dân với 1.152 người, trong đó có 15 đoàn đông người. 6 tháng đầu năm 2017, các cấp giải quyết xong 60/104 vụ việc.


Phó Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn Nguyễn Thị Lệ Tuyết phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Q. Tuấn

Bên cạnh đó, công tác giám sát quá trình giải quyết cũng như kết quả giải quyết của các cơ quan, tổ chức có liên quan cũng được Thường trực HĐND thị xã chủ động nắm bắt, trực tiếp xem xét yêu cầu sớm triển khai thực hiện, bảo đảm quyền lợi cho công dân. Định kỳ UBND thị xã báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ban Pháp chế HĐND thị xã thẩm tra làm rõ để báo cáo cử tri tại kỳ họp. Thường trực HĐND thị xã còn trực tiếp thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri đối với lãnh đạo UBND thị xã, trưởng các phòng, ban của thị xã…

Nâng cao nhận thức, kỹ năng

Theo đánh giá của Thường trực HĐND thị xã, công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã hiệu quả chưa cao. Tại các phiên tiếp công dân, một số đại biểu chưa chủ động sắp xếp thời gian tham gia. Việc giám sát và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa triệt để. Vẫn còn một số đơn thư UBND thị xã và các ngành chậm giải quyết, chưa xử lý dứt điểm, khiến công dân bức xúc, gửi đơn kiến nghị nhiều lần. Mặt khác, một số công dân cố tình không chấp hành các văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, nguyên nhân chủ yếu là đa số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm nên việc tiếp nhận đơn của công dân chủ yếu là lắng nghe, hướng dẫn hoặc giải thích. Một số đại biểu mới tham gia nhiệm kỳ đầu, kinh nghiệm tiếp công dân cũng như hoạt động giám sát còn hạn chế nên không giải thích, tuyên truyền và vận động được cho công dân. Do vậy, một số nơi việc tiếp công dân chỉ là hình thức, ngồi cho đủ thành phần.

Chính vì những tồn tại trên, HĐND thị xã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Trong đó, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức pháp luật cho đại biểu, nhất là kỹ năng ứng xử, tiếp nhận, giải thích, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho công dân, đưa công tác tiếp công dân thực sự có chất lượng hiệu quả. Thông báo lịch tiếp công dân ngay từ đầu năm để đại biểu chủ động thu xếp công việc chuyên môn, tiếp công dân theo luật định. Có chính sách hỗ trợ, động viên khen thưởng cá nhân đại biểu thực hiện tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở đối với các trường hợp thực hiện không tốt công tác tiếp công dân.

Quang Tuấn
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang