ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên

08:30 | 09/10/2017
Tại hội nghị giao ban Thường trực HĐND các huyện thị xã, thành phố quý III.2017, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp trong việc tổ chức để đại biểu HĐND tiếp công dân”. Trong đó, nhiều ý kiến phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp trong công tác tiếp công dân; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh NGUYỄN TIẾN NHƯỜNG: Giải quyết dứt điểm từ cơ sở

Những năm gần đây, kinh tế của Bắc Ninh luôn có tốc độ tăng trưởng cao. Tỉnh có nhiều chính sách thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, quy hoạch các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hồi đất, các cơ quan quản lý nhà nước ban hành nhiều quyết định hành chính liên quan đến lợi ích của người dân. Nhiều quy định của pháp luật cũng chưa đầy đủ, thống nhất, nhất là quy định về đất đai, nên khi thực hiện còn vướng mắc. Mặt khác, trong quá trình thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, không ít cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm. Đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo ngày càng tăng cao và diễn biến phức tạp.

Trước thực tế trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến các dự án. Hằng năm, Chủ tịch UBND ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền ở các cấp, ngành. Bên cạnh đó, thành lập nhiều đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn để rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới các cấp, ngành cần rà soát kỹ đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài để giải quyết dứt điểm. Những vụ việc đã có kết luận phải nghiêm túc chỉ đạo thực hiện. Những vấn đề bức xúc chủ yếu liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng... các cấp, ngành phải phối hợp tốt, tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phó Chánh thanh tra tỉnh TRẦN QUANG ỨNG: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Từ năm 2011 đến nay, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp hơn 27 nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với hơn 15 nghìn vụ việc các loại. Tiếp nhận hơn 17 nghìn đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có hơn 12 nghìn đơn đủ điều kiện xử lý. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các cấp, ngành thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, kịp thời nắm bắt, tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài. Trong quá trình giải quyết đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, từ đó hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Tuy nhiên, trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn hạn chế. Một bộ phận nhỏ người dân chưa hiểu đúng hoặc không tuân thủ pháp luật, không chấp hành các quyết định giải quyết dẫn đến nhiều vụ việc kéo dài, vượt cấp. Để giải quyết những tồn tại này, các cấp, ngành cần thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật một cách khẩn trương, triệt để, tránh gây bức xúc cho người dân. Cần có văn bản quy định hướng dẫn cụ thể xử lý người tố cáo sai sự thật, chế tài bồi thường thiệt hại về tài sản, danh dự.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong LƯU VĂN MÙI: Một số đại biểu chưa có kỹ năng tiếp công dân

Huyện Yên Phong triển khai tổ chức thực hiện tiếp công dân theo Kế hoạch số 12/KH-TTHĐND 18 của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, Thường trực HĐND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân huyện, Văn phòng HĐND - UBND, Ban Tiếp công dân huyện giúp Thường trực HĐND tiếp công dân thường xuyên tại phòng làm việc trong các ngày làm việc hành chính. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND vào ngày 20 của từng tháng cụ thể trong năm, địa điểm tại xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử. Lịch tiếp công dân được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại địa điểm tiếp công dân để nhân dân nắm được.

Qua nắm bắt tình hình tại các phiên tiếp công dân nhận thấy một số đại biểu HĐND huyện chưa có kỹ năng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nên trong thực hiện còn lúng túng. Đa số đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm, một số đại biểu chưa tâm huyết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Vì thế, hoạt động tiếp nhận và giải quyết đơn thư chủ yếu vẫn do Thường trực HĐND và đại biểu HĐND chuyên trách thực hiện. Công dân ít đến các phiên tiếp công dân tại xã vì đặc thù cấp xã khi có bức xúc công dân thường đến gặp ngay Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã. Điều này đặt ra vấn đề tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tại nơi ứng cử một cách hữu hiệu hơn.

 “Cần quan tâm, kiện toàn và nâng cao chất lượng của bộ phận cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND trong tổ chức tiếp công dân, theo dõi tình hình giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đội ngũ cán bộ chuyên trách phải có kiến thức, trình độ chuyên môn về pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp dân; đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân”.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Dương Đức Nghĩa

Tuấn Đỗ ghi
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang